products

производи

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    Водородно гориво ќелија (електрохемиска ќелија)

    Горивна ќелија е електрохемиска ќелија која ја претвора хемиската енергија на гориво (често водород) и оксидирачки агенс (често кислород) во електрична енергија преку пар редокс реакции. Горивните ќелии се разликуваат од повеќето батерии во барањето на континуиран извор на гориво и кислород (обично од воздух) за да се одржи хемиската реакција, додека во батеријата хемиската енергија обично доаѓа од метали и нивните јони или оксиди кои обично се веќе присутни во батерија, освен во батерии со проток. Горивните ќелии можат постојано да произведуваат електрична енергија се додека се снабдуваат гориво и кислород.